Virtuální asistentka

Každý manažer musí svou pozornost věnovat mnoha různým věcem. Dobrá asistentka vám to může usnadnit. Hlídá termíny. Udržuje vám přehled. Upozorňuje na potenciální problémy. Nesplete se. Nezapomíná. Team assistant vám pomůže zorganizovat práci vašeho týmu.

Povinnosti a lhůty

Je vaše práce omezována zákonnými nebo smluvními lhůtami? Máte předepsány konkrétní povinnosti? Pak by jejich nedodržení znamenalo vážný problém. Team assistant vám pomůže mít své povinnosti pod kontrolou!

Plánování

Tvorba plánů nebo předpovědí je zpravidla komplikovaná činnost. Má řadu kroků. Některé se mohou opakovat. Často se na přípravě podílí řada pracovníků. Můžete začít využívat specializovaný software. Nebo popište svůj plánovací proces a řiďte ho s pomocí aplikace team assistant.

Organizační směrnice

Většina společností má někde složku s výtisky směrnic. A většina společností má také problém s jejich uvedením do života. Team assistant uživatelům usnadní jejich použití, ohlídá lhůty, nabídne správné kroky. Vy máte kontrolu a potvrzení, že se směrnice dodržují. A nefunkční nebo nelogické směrnice už nemají šanci!

HR procesy

Patříte ke společnostem, které si uvědomují důležitost práce s lidskými zdroji? Snažíte se v této oblasti o stálé zlepšování? Team assistant vám nabídne přesně tu podporu, kterou potřebuje k naplnění vaší strategie! Nezáleží na tom, zda jste velká korporace nebo firma s několika zaměstnanci.

Řízení projektů

Uplatňujete projektový přístup k dosažení vybraných cílů? Možná nepotřebujete specializovaný nástroj na řízení projektů. Možná si vystačíte s některým jednodušším open source nástrojem. Team assistant pomůže organicky začlenit řízení projektů do firemních procesů.

B2C

Zákazník chce být rovnocenným partnerem. To znamená minimalizovat informační nerovnováhu ve vašem vztahu a umožnit mu převzetí části zodpovědnosti. Umožněte zákazníkovi podílet se na procesu, který má za úkol dodat mu službu nebo zboží. Zvyšte jeho spokojenost a loajalitu.

ITIL

Chcete zlepšit výkonnost vašeho IT oddělení a spokojenost vašich uživatelů s kvalitou poskytovaných IT služeb? Pak přemýšlejte o využití osvědčených procesů z knihovny ITIL, mezinárodně uznávaného standardu pro řízení IT služeb.

Schvalování

Procesů, které mají charakter žádosti, je v každé společnosti poměrně hodně. Často bývají řešeny jako první – přináší rychlý a dobře viditelný výsledek pro velké množství pracovníků společnosti.

Normy a certifikace

Chcete svým obchodním partnerům dokázat kvalitu svých služeb prostřednictvím implementace mezinárodní normy a doložit to certifikátem uznávané autority? Pak už víte, že se neobejdete bez procesního řízení. Team assistant vám situaci usnadní.

Organizace virtuálního týmu

Geografická vzdálenost není v současném světě překážkou pro spolupráci. Řídíte virtuální tým? Pro efektivní dosažení cíle platí stále stejné zásady. Zkombinujte neomezené možnosti svého týmu s ověřenými metodami organizace spolupráce a využijte procesní řízení.

Podpůrné procesy

Víte, kolik energie věnujete řízení svých klíčových procesů a kolik podpůrným aktivitám? U klíčových procesů vám pomáhají vaše informační systémy. A u těch podpůrných? Neztrácejte čas s detaily a vyřešte podpůrné aktivity pomocí aplikace team assistant. Věnujte se tomu, co je opravdu důležité.

Usnadnění implementace SW

Rozhodli jste se implementovat pro své klíčové aktivity standardní softwarový balík? Pro jeho efektivní fungování je potřeba správné zasazení do individuálního prostředí organizace. Team assistant vám pomůže začlenit tento software do vašich procesů a maximalizovat tak efekt vaší investice.

Integrace aplikací

Řada firemních procesů má svůj informační dopad na více informačních systémů. V závislosti na typech integračních vazeb, objemu a frekvenci požadavků na přenášená data mezi těmito systémy jsou voleny různé integrační techniky.

B2B

Žádná společnost není schopna dodávat své výrobky nebo služby bez kooperace se svými  obchodními partnery. Všimli jste si, jak efektivita vašich aktivit závisí na dobré spolupráci? Je jedno, zda jste v roli dodavatele nebo odběratele. Řešte společné procesy společně!

Stáhněte si detaily v PDF
Vyžádejte si více informací
Logo Team Assistant VideoukázkaKontakt