obrazek 

Proplácení výdajů

Šablona pro proplácení výdajů na reprezentaci a drobné dárky pro klienty.

stáhnout pdf
stáhnout tpl

více

Šablona pracuje s nadefinovanou rolí "pokladník" a "výdaje nad 5 000". Vzorovou organizační strukturou je oddělení klientského servisu, kde každý zaměstnanec má na starosti několik klientů.

Šablonu stáhnete odkazem tpl. Soubor ve formátu zip uložte do počítače, rozbalte a importujte do aplikace team assistant.

Návod, jak importovat a exportovat šablony, naleznete v kapitole návodů "Práce s tabulkou II: import a export."

Detailní popis postupu schvalování - interní směrnici - si můžete stáhnout pod odkazem pdf.


obrazek 

Návrh plánu marketingové komunikace

Šablona pro přípravu marketingové kampaně od návrhu média přes grafické zpracování až po kontrolu realizace včetně případné reklamace.

stáhnout pdf
stáhnout tpl

více

Šablona využívá celkem 4 role: Navrhovatel, DTP, Grafik a Textař. Tato šablona je koncipována tak, že schvalování návrhu řeší uživatel, který je přímým nadřízeným iniciátora případu.

Šablonu stáhnete odkazem tpl. Soubor ve formátu zip uložte do počítače, rozbalte a importujte do aplikace team assistant.

Návod, jak importovat a exportovat šablony, naleznete v kapitole návodů "Práce s tabulkou II: import a export."

Podrobnější popis šablony si můžete stáhnout pod odkazem pdf.


obrazek 

Dovolená

Šablona pro podání žádosti o dovolenou, schvalovací proces na projektové a organizační úrovni a sledování skutečného čerpání.

stáhnout pdf
stáhnout tpl

více

Schvalování dovolené v této šabloně probíhá nejprve na projektové úrovni, kdy se k žádosti vyjadřují jednotliví projektoví manažeři projektů, na kterých žadatel pracuje. Pokud tito nemají výhrady, postupuje žádost k nadřízenému žadatele. Žadatel může kdykoli v průběhu případu změnit parametry žádosti, může se odvolat proti rozhodnutí a nadřízení mohou změnit své rozhodnutí. Po ukončení dovolené žadatel potvrdí skutečné čerpání.

Šablona používá role "PM" a "CEO".

Šablonu stáhnete odkazem tpl. Soubor ve formátu zip uložte do počítače, rozbalte a importujte do aplikace team assistant.

Návod, jak importovat a exportovat šablony, naleznete v kapitole návodů "Práce s tabulkou II: import a export."

Podrobnější popis šablony si můžete stáhnout pod odkazem pdf.


obrazek 

Řízení IT požadavků

Šablona pro žádost o IT podporu: zadání požadavku, řešení, případná oprava chyb a eskalace žádosti.

stáhnout pdf
stáhnout tpl

více

Řízení IT požadavků v této šabloně umožňuje plynulý průchod požadavku celým IT oddělením. Od zadání požadavku uživatelem je možno sledovat aktuální stav řešení. Pokud byl požadavek zamítnut nebo nebyl splněn ke spokojenosti, má žadatel možnost požadavek vrátit řešiteli případně celý případ eskalovat k CEO, jehož rozhodnutí je finální.

Šablona používá role "Pracovník IT" a "CEO".

Šablonu stáhnete odkazem tpl. Soubor ve formátu zip uložte do počítače, rozbalte a importujte do aplikace team assistant.

Návod, jak importovat a exportovat šablony, naleznete v kapitole návodů "Práce s tabulkou II: import a export."

Podrobnější popis šablony si můžete stáhnout pod odkazem pdf.


obrazek 

Lhůta na vyjádření

Poměrně častým jevem u správních řízení bývá situace, kdy má po vydání rozhodnutí účastník řízení vymezenou lhůtu, ve které se může k rozhodnutí vyjádřit. Analogické situace lze objevit i u řady jiných procesů. Zde se podíváme, jak je možno toto elegantně a jednoduše vyřešit v aplikaci team assistant.

stáhnout pdf
stáhnout tpl

více

Pro jednoduchost uvažujme, že po vydání rozhodnutí běží lhůta 3 dny, po kterou má oprávněná osoba možnost se k rozhodnutí vyjádřit (souhlasím / nesouhlasím). Pokud se nevyjádří v dané lhůtě, považujeme tento stav za implicitní souhlas. Detailní návod k této šabloně naleznete na našem blogu v příspěvku „Jak na to? Lhůta na rozmyšlenou.“

Šablonu stáhnete odkazem tpl. Soubor ve formátu zip uložte do počítače, rozbalte a importujte do aplikace team assistant.

Návod, jak importovat a exportovat šablony, naleznete v kapitole návodů "Práce s tabulkou II: import a export."

Podrobnější popis šablony si můžete stáhnout pod odkazem pdf.

Logo Team Assistant VideoukázkaKontakt