Jiří Prantner

Jiří Prantner

ITCS s.r.o. se specializuje na poradenskou činnost v oblasti procesní analýzy a nahlíží na ni z několika pohledů:

 • Procesní analýza jako podpora realizace strategií.
 • Procesní analýza jako příprava pro výběr informačních systému.
 • Procesní analýza jako příprava implementace systémů řízení jakosti.
 • Procesní analýza jako zdroj informací pro kapacitní audit.

Kromě procesní analýzy společnost nabízí i podporu na úrovni ICT, podporu na úrovni projektového řízení a realizaci školení.

více

V rámci procesní analýzy nabízíme:

 • Provedení procesní analýzy celé firmy.
 • Připravení firmy na certifikaci v oblasti kvality - procesní model jako základ.
 • Zpracování požadavků na IT technologie ve vazbě na zpracovaný procesní model.
 • Zpracování kapacitního auditu na základě procesního modelu.

V rámci podpory na úrovni ICT poskytujeme:

 • Spektrum poradenských a konzultačních služeb při formulaci jejich strategie v oblasti IT.
 • Podporu při definici požadavků na informační systém a při výběru jejich dodavatele.
 • Vedení projektu implementace informačního systému na straně zákazníka.

Školení připravujeme na míru:

 • Praktické využití standardů k realizaci strategie firmy (BSC, procesy, projekty, SWOT, nástroje, metodiky…)

Kontakt:

Pontech s.r.o. – Divize Business Consulting

Pontech s.r.o. je česká společnost zabývající se systémovou integrací v oblasti ICT a realizací projektů implementace IS/ICT.

Divize Business Consulting nabízí zákazníkům expertní poradenské a konzultační služby v oblastech projektové řízení, ICT poradenství (business procesy, Enterprise Architecture), Information management a řízení datové kvality i v oblasti ekonomického a marketingového poradenství.

více

Projektová oblast:

 • řízení projektů zákazníka dle standardizovaných metodik certifikovanými projektovými manažery (IPMA Level B)
 • tvorba projektové metodiky, zavedení projektového řízení, vytvoření projektové kanceláře, školení projektových technik
 • implementace a zajištění provozu SW pro řízení, sledování a vyhodnocování projektů
 • audit stávajících projektů, řízení změn a rizik

ICT poradenství – procesy, BPM:

 • analýza, modelování, optimalizace a simulace procesů za pomoci mezinárodně uznávaných standardních nástrojů (ARIS Platform, Enterprise Architect apod.)
 • podpora a rozvoj procesů v návaznosti na business cíle a strategii společnosti, stanovení metrik (KPI), audit probíhajících procesů
 • implementace specifických procesů např. procesů projektového řízení, procesy ITIL, data governance apod.

ICT poradenství – Enterprise Architecture, studie proveditelnosti

 • tvorba ICT strategií, studií proveditelnosti a realizovatelnosti, příprava podkladů pro management apod.
 • analýza a návrhy strategického rozvoje architektury v návaznosti na business procesy a strategické cíle společnosti ve standardizovaných metodikách Enterprise Architecture
 • příprava studií proveditelnosti, podkladů pro zadávací dokumentaci

Informační a datová kvalita

 • měření a analýza kvality informací včetně interpretace business dopadů a důsledků
 • návrhy opatření a procesů pro zajištění informační a datové kvality, Data Governance
 • nasazení postupů a nástrojů automatického čištění dat

Ekonomické, účetní a marketingové poradenství

 • realizace studií a analýz dle zadání a v úzké návaznosti na business procesy a ICT infrastrukturu zákazníka

Kontakt:

Icontio Ltd

Společnost Icontio poskytuje své služby jak v oblasti konzultací, tak v oblasti technologií a vývoje software, pro zákazníky z České republiky, Slovenské republiky i Rakouska. Poskytujeme komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového řízení, řízení informační bezpečnosti, přes vývoj aplikací na různých platformách až po instalace, dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software.

více

V oblasti konzultací se zaměřujeme především na:

 • Podporu a zavádění procesního a projektového řízení
 • Analýzy, modelování, optimalizace a automatizace Vašich procesů
 • Podporu získávání dotačních prostředků pro rozvoj Vaší společnosti nebo úřadu

V technologiích nabízíme především:

 • Vývoj informačních systémů a aplikací
 • Interaktivní informační systémy pro monitorování, analýzu, modelování a prezentaci dat
 • Tvorbu webových portálů a komunikačních nástrojů

Kontakt:

Logo Team Assistant VideoukázkaKontakt