Team Assistant- ceník

Evidence a schvalování faktur

Proces dále řeší opravy faktur, reklamaci, dobropisy, evidenci dodavatelů.
Umožňuje evidovat poznámky, historii, zasílat e-mailovou notifikaci, pracovat s organizační strukturou, rolemi a další.

Administrativa
Evidence přijatých
faktur
Předání ke schválení dle kompetencí
Evidence dodavatelů
Manažer
Rozhodnutí o schválení
Přehled o aktuálním stavu faktury
Zadávání pokynů
k úhradě
Účetní oddělení
Evidence dokladů včetně oprav a dobropisů
Zajištění úhrad
dle dobropisů
Informace o úhradách
Vedení společnosti
Informace o všech přijatých fakturách
Kontrola schvalování úhrad
Stav vyřizování ihned k dispozici

Proces evidence faktur zjednoduší

 • 1 Schvalování
 • 2 Komunikaci
  s účetními
 • 3 Předávání
  dokladů
 • 4 Sledování
  úhrad
 • 5 Kontrolu
Logo Team Assistant VideoukázkaKontakt