Team Assistant- ceník

Dovolená, nepřítomnost

Proces dále řeší oznámení nepřítomnosti, schválení i více osobami, eskalace žádosti, zrušení nepřítomnosti, předání a evidence souvisejících dokladů.
Umožňuje evidovat poznámky, historii, zasílat e-mailovou notifikaci, pracovat s organizační strukturou, rolemi, nastavit čísleníky dle potřeb a další.

Zaměstnanec
Zadání nepřítomnosti
Předání ke schválení nadřízenému
Sledování stavu, potvrzení
Manažer
Rozhodnutí o schválení
Přehled o nepřítomnostech
Podklad pro hodnocení
Účetní oddělení
Podklad pro zpracování mezd
Evidence dokladů k nepřítomnostem
Žádosti o doplnění
Vedení společnosti
Informace o všech nepřítomnostech
Přehledy
Statistiky

Proces nepřítomností eviduje

 • 1 Dovolené
  Nemoci
 • 2 Placené
  a neplacené
  volno
 • 3 Služební cesty
  Školení
 • 4 Pozdní
  příchody
 • 5 Další
  dle potřeby
Logo Team Assistant VideoukázkaKontakt